» Anunturi

23.09.2010

Proiectul Grundtvig - BEFARMEX (Grundtvig Project BEFARMEX)

 AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaÅ£iei ÅŸi Formării profesionale a decis acordarea unui grant AsociaÅ£iei „Gheorghe Å¢iÅ£eica" din Craiova în cadrul programului sectorial Grundtvig din Programul „Învăţare pe tot parcursul vieÅ£ii".

     Numele proiectului este BEGINNING FARMERS EXTENSION - BEFARMEX cu numărul de referinţă GRU-10-P-LP-34-DJ-TR, proiect finanÅ£at de Uniunea Europeană în valoare de 20.000 EUR

     La acest proiect participă 6 ţări-Turcia coordonatoarea proiectului, Grecia, Ungaria, Italia, Spania ÅŸi România obiectivul principal al proiectului fiind schimbul de experienţă dintre aceste ţări cu privire la metodele agricole ÅŸi cele folosite de fermieri.

     Parteneriatul are posibilitatea de a oferi educaÅ£ie ÅŸi informare pentru producătorii agricoli începători. Scopul nostru general este acela de a schimba ÅŸi compara metodologii ÅŸi practici în domeniul educaÅ£iei tinerilor fermieri, profitând de schimbul de experienţă, schimbul de idei, analiza diferitelor programe de formare a agricultorilor, dezvoltarea instrumentelor comune care pot fi folosite în cursuri de formare ÅŸi difuzate la nivel local, regional, nivel naÅ£ional ÅŸi european, prin întâlniri ÅŸi publicaÅ£ii.

     Targetul AsociaÅ£iei „Gheorghe Å¢iÅ£eica" în cadrul acestui proiect este studierea, aplicarea ÅŸi promovarea agriculturii ecologice. Agricultura ecologică are o mare contribuÅ£ie la o dezvoltare economică de durată si joacă un rol important în îmbunătăţirea condiÅ£iei mediului, prezervarea solului, îmbunătăţirea calităţii apelor, biodiversificare ÅŸi protejarea naturii.

    Evenimentele desfăşurate în cadrul acestui proiect pot fi urmărite în documentele ataÅŸate prezentate mai jos.

 

     The National Agency for EU Programmes and Training Association decided to award a grant to  „Gheorghe Å¢iÅ£eica" Association in the Grundtvig Sectorial Programme „Lifelong Learning".

      BEGINNING FARMERS EXTENSION-BEFARMEX is the project name, the reference number is GRU-10-P-LP-34-DJ-TR and it is an EU funded project worth EUR 20,000.

     This project involves six countries: Turkey-project coordinator, Greece, Hungary, Italy, Spain and Romania.The project main objective is the exchange of experience between these countries on agricultural methods and those used by farmers.

     The partnership is able to provide education and information for beginner farmers.

      Our overall goal is to exchange and compare methodologies and practices in education of young farmers, taking advantage of the exchange of experiences, the exchange of ideas, analysis of various training programmes for farmers, the development of common tools that can be used in training at local, regional, national and European level, through meetings and publications.

       "Gheorghe Å¢iÅ£eica" Association target in this project is to study, application and promotion of organic farming. The organic farming has a great contribution to lasting economic growth and plays an important role in improving environmental conditions, soil preservation, water quality improvement, bio-diversification and nature protection. 

      The events undertaken in this project can be pursued in the attachments below.

 

 


Galerie foto


Linkuri utile