» Evenimente

22.11.2011

In limba lui Shakespeare

 

   Un grup de elevi  aparÅ£inând clasei a VII-a B, de la Åžcoala Nr.21 „Gheorghe Å¢iÅ£eica"  a vizitat sâmbătă, 19 noiembrie a.c., o expoziÅ£ie de carte în limba engleză, a editurii Longman Pearson, în incinta Colegiului NaÅ£ional"Åžtefan Velovan" din Craiova.

   AcÅ£iunea face parte din activităţile ce se vor derula în cadrul proiectului ÅŸcolar intitulat CompetenÅ£ele lingvistice - calea spre succes a micului cetăţean european!  Proiectul  îÅŸi propune ca, pe parcursul celor patru ani de derulare, să contribuie la dezvoltarea competenÅ£elor lingvistice în limba engleză la un grup de elevi care reprezintă grupul Å£intă al proiectului ÅŸi care a fost selectat pe baza talentului lingvistic al acestora, dar ÅŸi a dorinÅ£ei de a învăţa pentru a-ÅŸi îmbunătăţi performanÅ£ele lingvistice.                                                                                                       

   Prin această acÅ£iune s-a urmărit provocarea ÅŸi stimularea interesului pentru lectură prin prezentarea unei mari varietăţi de cărÅ£i în limba engleză, de la carte ÅŸcolară, caiete de activităţi, culegeri de gramatică, la dicÅ£ionare, enciclopedii sau beletristică - literatură pentru copii ÅŸi adulÅ£i.

   Elevii au fost însoÅ£iÅ£i la expoziÅ£ia de carte de d-na Mihaela Moanţă, profesoara lor de limba engleză, care i-a îndrumat ÅŸi sfătuit ce carte să aleagă, în funcÅ£ie de preferinÅ£ele ÅŸi înclinaÅ£iile lor literare, urmând ca materialele vizionate ÅŸi achiziÅ£ionate să fie folosite la realizarea produselor proiectului. Astfel, elevii implicaÅ£i în proiect vor avea ocazia să-ÅŸi exerseze cunoÅŸtinÅ£ele de limba engleză în realizarea unor postere, diagrame, articole, referate, eseuri, hărÅ£i, interviuri, vor  învăţa să întocmească un CV  sau un paÅŸaport lingvistic, toate aceste demersuri având ca scop atingerea unui nivel lingvistic superior, conform Cadrului Comun European de Referinţă  pentru Limbi Străine (spre exemplu, de la nivelul Intermediate 1 - B2(1) la nivelul Intermediate 2 - B2(2).  

   Obiectivul principal l-a constituit stimularea participării elevilor la acÅ£iune prin socializare ÅŸi dezvoltarea competenÅ£elor  de comunicare, precum ÅŸi deschiderea perspectivelor asupra studierii aprofundate a limbii engleze, pătrunzând esenÅ£a culturii ÅŸi literaturii engleze.  

   Imagini de la eveniment pot fi vizualizate la sectiunea GALERIE FOTO.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          Aplicant,

prof. Mihaela Moanţă

 


Galerie foto


Linkuri utile