» Evenimente

24.06.2014

Proiectul de consiliere PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR

În cadrul parteneriatului dintre Centrul JudeÈ›ean de Resurse È™i Asistență EducaÈ›ională Dolj È™i Școala Gimnazială „Gheorghe ÈšiÈ›eica” Craiova, pe parcursul anului È™colar 2013-2014, s-a desfășurat programul de consiliere „Prevenirea ÅŸi combaterea violenÅ£ei din mediul ÅŸcolar”, coordonat doamna director Camelia Buzatu È™i de doamna profesor consilier È™colar Nicoleta-Adriana Florea. 

Programul a urmărit:


  • Consilierea elevilor, părinÅ£ilor ÅŸi cadrelor didactice în scopul prevenirii ÅŸi combaterii violenÅ£ei din mediul ÅŸcolar; 

  • IniÅ£ierea ÅŸi derularea unor activităţi informativ-educative în scopul prevenirii actelor de violenţă din Åžcoala Gimnazială „Gheorghe Å¢iÅ£eica” Craiova, în concordanţă cu prevederile ÅŸi principiile Strategiei MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

  • Constituirea unui parteneriat între specialiÅŸtii participanÅ£i la program ÅŸi părinÅ£i, vizând „educarea părinÅ£ilor” în spiritul disciplinei pozitive, nonviolente ÅŸi implicarea acestora în prevenirea ÅŸi combaterea violenÅ£ei asupra copilului;

  • Promovarea parteneriatului cu instituÅ£iile cu responsabilităţi în prevenirea ÅŸi combaterea actelor de violenţă.

            Au fost desfășurate activități de consiliere de grup cu toÈ›i elevii din unitatea È™colară È™i lectorate cu părinÈ›ii.

        Imagini de la desfăşurarea activităţilor pot fi vizualizate la secÅ£iunea GALERIE FOTO.

 

 


Galerie foto


Linkuri utile