» Evenimente

22.06.2017

Moment aniversar - 53 de ani de existenta - Ziua scolii

 

MOMENT ANIVERSITAR- 53 DE ANI DE EXISTENȚĂ - ZIUA ȘCOLII

ZIUA ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE ÈšIÈšEICA"

15 iunie 2017

 

   Zilele È™colii reprezintă o celebrare a valorilor È™i a performanÈ›ei, a reuÈ™itelor de ieri È™i de astăzi. Școala noastră, ce poartă numele reputatului matematician È™i pedagog „Gheorghe ÈšiÈ›eica", se străduieÈ™te astăzi prin tot ce face, sa fie la înălÈ›imea personalității sale.

   Avem bucuria de a sărbători existenÈ›a a peste o jumătate de veac în peisajul învățământului craiovean. 53 de ani de È™coală înseamnă 53 de generaÈ›ii, 53 de ani de muncă, în care s-au clădit valori, în care învățători, profesori, elevi È™i părinÈ›i au stat alături, pentru a croi un drum frumos absolvenÈ›ilor È™colii noastre. De aceea, azi ca È™i acum o jumătate de secol, suntem alături de elevii noÈ™tri care an de an câÈ™tigă premii la olimpiade È™i concursuri È™colare sau au fost admiÈ™i la licee de prestigiu, dovedind astfel că renumele È™colii noastre este rodul unui efort conjugat al unei munci statornice.

   Rezultatele de azi reprezintă continuarea demersurilor întreprinse de predecesorii noÈ™tri al căror unic scop a fost pregătirea generaÈ›iilor viitoare în sufletul cărora au sădit „florile cunoaÈ™terii".

   În momentele aniversare ar trebui să ne plecăm frunÈ›ile în faÈ›a dascălilor care au predat aici È™i în faÈ›a elevilor care au învățat în această È™coală È™i au devenit oameni recunoscuÈ›i È™i apreciaÈ›i în È›ară È™i dincolo de graniÈ›ele ei.

   De aceea, vă invit să ne bucurăm împreună de acest moment de sărbătoare, mândri că suntem parte a acestei prestigioase instituÈ›ii, spaÈ›iu care a stat la temelia formării noastre sau în care am dobândit experiență.

   MulÈ›umim celor care de-a lungul timpului s-au implicat activ în îndeplinirea misiunii È™colii, celor care au făcut posibil să urmăm viziunea instituÈ›iei de a deveni un etalon al învățământului doljean.

   MulÈ›umim, de asemenea,  tuturor foÈ™tilor directori/directori adjuncÈ›i ai unității - din ultimii 20 de ani - care au fost prezenÈ›i la aniversarea noastră: dna Marioara Ciobanu, dna Paula Rîcă, dna Doina Frunzescu, dl Ion Sfredel.

 

Director, prof. Elena Cerasela Cremene

 


Galerie foto


Linkuri utile