» Anunturi

23.09.2010

Proiectul Grundtvig - BEFARMEX (Grundtvig Project BEFARMEX)

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării profesionale a decis acordarea unui grant Asociaţiei „Gheorghe Ţiţeica" din Craiova în cadrul programului sectorial Grundtvig din Programul „Învăţare pe tot parcursul vieţii".

     Numele proiectului este BEGINNING FARMERS EXTENSION - BEFARMEX cu numărul de referinţă GRU-10-P-LP-34-DJ-TR, proiect finanţat de Uniunea Europeană în valoare de 20.000 EUR

     La acest proiect participă 6 ţări-Turcia coordonatoarea proiectului, Grecia, Ungaria, Italia, Spania şi România obiectivul principal al proiectului fiind schimbul de experienţă dintre aceste ţări cu privire la metodele agricole şi cele folosite de fermieri.

     Parteneriatul are posibilitatea de a oferi educaţie şi informare pentru producătorii agricoli începători. Scopul nostru general este acela de a schimba şi compara metodologii şi practici în domeniul educaţiei tinerilor fermieri, profitând de schimbul de experienţă, schimbul de idei, analiza diferitelor programe de formare a agricultorilor, dezvoltarea instrumentelor comune care pot fi folosite în cursuri de formare şi difuzate la nivel local, regional, nivel naţional şi european, prin întâlniri şi publicaţii.

     Targetul Asociaţiei „Gheorghe Ţiţeica" în cadrul acestui proiect este studierea, aplicarea şi promovarea agriculturii ecologice. Agricultura ecologică are o mare contribuţie la o dezvoltare economică de durată si joacă un rol important în îmbunătăţirea condiţiei mediului, prezervarea solului, îmbunătăţirea calităţii apelor, biodiversificare şi protejarea naturii.

    Evenimentele desfăşurate în cadrul acestui proiect pot fi urmărite în documentele ataşate prezentate mai jos.

 

     The National Agency for EU Programmes and Training Association decided to award a grant to  „Gheorghe Ţiţeica" Association in the Grundtvig Sectorial Programme „Lifelong Learning".

      BEGINNING FARMERS EXTENSION-BEFARMEX is the project name, the reference number is GRU-10-P-LP-34-DJ-TR and it is an EU funded project worth EUR 20,000.

     This project involves six countries: Turkey-project coordinator, Greece, Hungary, Italy, Spain and Romania.The project main objective is the exchange of experience between these countries on agricultural methods and those used by farmers.

     The partnership is able to provide education and information for beginner farmers.

      Our overall goal is to exchange and compare methodologies and practices in education of young farmers, taking advantage of the exchange of experiences, the exchange of ideas, analysis of various training programmes for farmers, the development of common tools that can be used in training at local, regional, national and European level, through meetings and publications.

       "Gheorghe Ţiţeica" Association target in this project is to study, application and promotion of organic farming. The organic farming has a great contribution to lasting economic growth and plays an important role in improving environmental conditions, soil preservation, water quality improvement, bio-diversification and nature protection. 

      The events undertaken in this project can be pursued in the attachments below.

 

 


Galerie foto


Linkuri utile