» Management

Componenţa echipei manageriale


 • Director: prof. Elena Cerasela Cremene

  • Director adjunct prof. Elena Nuţă

  • Coordonator programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare: prof. inv. primar Iuliana Neagoe

  • Responsabil comisie de diriginţi: prof. Monica Feraru

  • Responsabil cu difuzarea informatiilor publice (Legea 54/2001): secretar Violeta Florea  

  • Responsabili de comisii:Cotoi Nicoleta, Andreea Duca, Carmen Banu,  Roxana Soreanu, Florenta Curelaru,Virginia Grigorescu, Liana Radu.        

 

 

 

Componenta Consiliului de Administratie:

 

 

  • Presedinte: prof.  Elena Cerasela Cremene - director
  • Membrii: prof. Elena Nuta - cadru didactic ales de catre CP, prof. Florenta Curelaru - cadru didactic ales de catre CP, PIP Elena Bufu - cadru didactic ales de catre CP, Simona Cocheci  - parinte desemnat de catre CRP, Mirela Truta - parinte desemnat de catre CRP, Gheorghe Nedelescu - reprezentant desemnat CL, Romeo Titus Radu - reprezentant desemnat CL, Daniela Steluta Purcarescu  - reprezentant desemnat Primaria Craiova.
  • Observatori sindicate: prof. Monica Stefania Feraru, PIP  Florica Daniela  Dihoru
  • Secretar: prof. Virginia Grigorescu

 

 

 

Deviza noastră:

ÎMPREUNĂ   ”Orice E Posibil Cu Mijloacele Potrivite”

 

VIZIUNEA ȘCOLII

 

Viziunea Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Țițeica” Craiova este de a deveni un etalon de prestigiu al învățământului românesc prin asigurarea garanției unei dimensiuni europene a actului educațional, în parteneriat cu alte instituții europene.

 

 VIZIUNEA reprezinta imaginea ideală a ceea ce își dorește școala noastră să realizeze în viitor.

 

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

 

”Toți oamenii mari au fost mai întâi copii.”

”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.”

           

Misiunea școlii este rațiunea de a fi, esența culturii organizaționale și exprimă ceea ce își propune școala noastră pentru realizarea viziunii.

Misiunea este “sufletul” școlii noastre,  iar sufletul nu poate fi copiat sau imitat.

 

Dacă nu ne comportăm aşa cum spunem că trebuie să ne comportăm, misiunea îşi pierde valoarea de “chintesenţă” a strategiei de dezvoltare.

 

Analizând:

- politica şcolară care are în vedere egalizarea şanselor de acces la învăţătură şi educaţie;

- dezvoltarea interesului pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilităţi continue pentru cunoaştere;

- faptul că elevii noştri sunt altfel decât elevii de acum câţiva ani, aparţin unei societăţi în permanentă schimbare, singura certitudine devenind „ziua de mâine ne va surprinde pe toţi”;

- contextul pe care şi l-a asumat România ca membră a Uniunii Europene 

 

 apreciem că:

 

Misiunea Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Țițeica” Craiova este de a  oferi șanse egale pentru educație tuturor elevilor  prin  asigurarea condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare spre perfomanță pentru a  se simți performanți, competenți și autonomi și a trăi cu idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

În plus,

•Tratăm elevii în funcţie de cum ar putea deveni mai degrabă decât de cum sunt ei în realitate.

Considerăm că fiecare din elevii noştri poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul şi găsi cheia pentru a-l elibera.

Orice activitate din cadrul şcolii, orice relaţie cu exteriorul trebuie să aibă la bază misiunea şcolii.

 

SCOPURI/ȚINTE STRATEGICE

1. Creșterea numărului de proiecte europene, programe și parteneriate cu părinții și cu comunitatea.

Promovarea eficientă şi realistă a imaginii școlii.

2. Dezvoltarea unui curriculum la decizia școlii diversificat și atractiv, în funcție de solicitările părinților și elevilor.

3. Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial – conform ordinului 400/2015, modificat și completat prin ordinul 200/2016.

4. Stimularea participării cadrelor didactice la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii.

 


Galerie foto


Linkuri utile