» Management

Componenţa echipei manageriale


 • Director: prof. Elena Cerasela Cremene

  • Director adjunct prof. Elena Nuţă

  • Coordonator programe ÅŸi proiecte ÅŸcolare ÅŸi extraÅŸcolare: prof. inv. primar Iuliana Neagoe

  • Responsabil comisie de diriginÅ£i: prof. Monica Feraru

  • Responsabil cu difuzarea informatiilor publice (Legea 54/2001): secretar Violeta Florea  

  • Responsabili de comisii:Cotoi Nicoleta, Andreea Duca, Carmen Banu,  Roxana Soreanu, Florenta Curelaru,Virginia Grigorescu, Liana Radu.        

 

 

 

Componenta Consiliului de Administratie:

 

 

  • Presedinte: prof.  Elena Cerasela Cremene - director
  • Membrii: prof. Elena Nuta - cadru didactic ales de catre CP, prof. Florenta Curelaru - cadru didactic ales de catre CP, PIP Elena Bufu - cadru didactic ales de catre CP, Simona Cocheci  - parinte desemnat de catre CRP, Mirela Truta - parinte desemnat de catre CRP, Gheorghe Nedelescu - reprezentant desemnat CL, Romeo Titus Radu - reprezentant desemnat CL, Daniela Steluta Purcarescu  - reprezentant desemnat Primaria Craiova.
  • Observatori sindicate: prof. Monica Stefania Feraru, PIP  Florica Daniela  Dihoru
  • Secretar: prof. Virginia Grigorescu

 

 

 

Deviza noastră:

ÎMPREUNÄ‚   ”Orice E Posibil Cu Mijloacele Potrivite”

 

VIZIUNEA ȘCOLII

 

Viziunea Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe ÈšiÈ›eica” Craiova este de a deveni un etalon de prestigiu al învățământului românesc prin asigurarea garanÈ›iei unei dimensiuni europene a actului educaÈ›ional, în parteneriat cu alte instituÈ›ii europene.

 

 VIZIUNEA reprezinta imaginea ideală a ceea ce îÈ™i doreÈ™te È™coala noastră să realizeze în viitor.

 

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE

 

”ToÈ›i oamenii mari au fost mai întâi copii.”

”Natura ne aseamănă, educaÈ›ia ne deosebeÈ™te.”

           

Misiunea È™colii este raÈ›iunea de a fi, esenÈ›a culturii organizaÈ›ionale È™i exprimă ceea ce îÈ™i propune È™coala noastră pentru realizarea viziunii.

Misiunea este “sufletul” È™colii noastre,  iar sufletul nu poate fi copiat sau imitat.

 

Dacă nu ne comportăm aÅŸa cum spunem că trebuie să ne comportăm, misiunea îÅŸi pierde valoarea de “chintesenţă” a strategiei de dezvoltare.

 

Analizând:

- politica ÅŸcolară care are în vedere egalizarea ÅŸanselor de acces la învăţătură ÅŸi educaÅ£ie;

- dezvoltarea interesului pentru educaÅ£ie ÅŸi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci ÅŸi pe disponibilităţi continue pentru cunoaÅŸtere;

- faptul că elevii noÅŸtri sunt altfel decât elevii de acum câÅ£iva ani, aparÅ£in unei societăţi în permanentă schimbare, singura certitudine devenind „ziua de mâine ne va surprinde pe toÅ£i”;

- contextul pe care ÅŸi l-a asumat România ca membră a Uniunii Europene 

 

 apreciem că:

 

Misiunea Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe ÈšiÈ›eica” Craiova este de a  oferi È™anse egale pentru educaÈ›ie tuturor elevilor  prin  asigurarea condiÅ£iilor pentru cea mai bună, completă ÅŸi utilă dezvoltare spre perfomanță pentru a  se simÈ›i performanÈ›i, competenÈ›i È™i autonomi È™i a trăi cu idealuri ÅŸi valori precum bunătatea, corectitudinea ÅŸi responsabilitatea.

În plus,

•Tratăm elevii în funcÅ£ie de cum ar putea deveni mai degrabă decât de cum sunt ei în realitate.

Considerăm că fiecare din elevii noştri poate fi un geniu, dacă putem identifica talentul şi găsi cheia pentru a-l elibera.

Orice activitate din cadrul şcolii, orice relaţie cu exteriorul trebuie să aibă la bază misiunea şcolii.

 

SCOPURI/ÈšINTE STRATEGICE

1. Creșterea numărului de proiecte europene, programe și parteneriate cu părinții și cu comunitatea.

Promovarea eficientă şi realistă a imaginii școlii.

2. Dezvoltarea unui curriculum la decizia È™colii diversificat È™i atractiv, în funcÈ›ie de solicitările părinÈ›ilor È™i elevilor.

3. Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial – conform ordinului 400/2015, modificat È™i completat prin ordinul 200/2016.

4. Stimularea participării cadrelor didactice la educaÅ£ia permanentă ÅŸi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieÅ£ii.

 


Galerie foto


Linkuri utile