» Despre noi

 

 

Valori promovate:


 

T - Toleranţa – a accepta multiculturalismul şi diversitatea etnică şi de idei.

 

I Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

 

T -Tactul -simț delicat al conveniențelor față de alte persoane, manieră deosebit de grijulie și de atentă în comportare

 

E - Echitatea – a promova egalitatea șanselor în actul educațional

 

I Încrederea- în propriile resurse intelectuale, afective, operaţionale si instituţionale

 

C - Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

 

A -Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

 

 

În plus,

 

Profesionalismul - a avea cunoștinte, abilități și respect față de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

 

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

 

Noutatea – a educa elevii în condiții optime impuse de schimbare.

 

 

 

Și, în primul rând

 

Lucrul  în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate,

 

folosind metode participative și consultative atât în activitățile, cât și în parteneriatele educative și

 

Umanitate și respect– a arăta consideraţie faţă de toți oamenii, faţă de autorităţi, faţă de elevi şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

 

Prezentarea organizaţiei şcolare:

 

   Clădirea şcolii este construită în anii 1964-1965 este compusă din parter şi două etaje, având în dotare 18 săli de clasă şi 3 laboratoare: fizică-chimie, biologie şi informatică (dotat cu 31 de calculatoare moderne şi conectate la Internet). Totodată şcoala are în dotare o bibliotecă cu un număr de peste 15000  volume de cărţi de specialitate şi de beletristică, o sală de gimnastică, un teren de sport cu nocturna, cabinet medical, spaţii sanitare renovate. În şcoală există amenajate: cabinete pentru directori, contabilitate, secretariat şi o cancelarie.

 

 

Trăsături caracteristice

 

Populaţia şcolară:

 • Număr de elevi: 1084, acest numar fiind în creştere.
 • Număr de clase: 35 organizate în 4 clase pregătitoare cu un numar de 140 elevi, 16 clase I - IV cu un numar de 512 elevi,  15 clase V - VIII cu un numar de  432 elevi.
 • Mediul de provenienţă: urban.

 

Personalul şcolii:

 •  Didactic

             -Titulari: 50

             -Suplinitori: 2

 •  Nedidactic: 7
 •  Auxiliar: 6

 •  personalul didactic este calificat în proporţie de 100 %

 

 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare-cantitativ şi calitativ:

 

 • Rata abandonului şcolar este de 0 %.
 • Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune este de peste 60 %
 • Ponderea elevilor cu rezultate bune este de peste 20 %
 • Ponderea elevilor cu rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare este de peste 50 %

 

 

 


Galerie foto


Linkuri utile