» Despre noi

 

 

Valori promovate:


 

T - ToleranÅ£a – a accepta multiculturalismul ÅŸi diversitatea etnică ÅŸi de idei.

 

I Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acÅ£iona onest în gând ÅŸi în faptă

 

T -Tactul -simÈ› delicat al convenienÈ›elor față de alte persoane, manieră deosebit de grijulie È™i de atentă în comportare

 

E - Echitatea – a promova egalitatea È™anselor în actul educaÈ›ional

 

I Încrederea- în propriile resurse intelectuale, afective, operaÅ£ionale si instituÅ£ionale

 

C - Cooperarea – a arăta grijă ÅŸi compasiune, prietenie ÅŸi generozitate faţă de ceilalÅ£i

 

A -Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acÅ£iuni, cuvinte, dorinÅ£e impulsuri ÅŸi a avea un comportament adecvat oricărei situaÅ£ii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

 

 

În plus,

 

Profesionalismul - a avea cunoÈ™tinte, abilități È™i respect față de profesia aleasă, cu dorinÅ£a de a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

 

Respectul – a arăta consideraÅ£ie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate ÅŸi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

 

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaÅ£iile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acÅ£iuni

 

Noutatea – a educa elevii în condiÈ›ii optime impuse de schimbare.

 

 

 

Și, în primul rând

 

Lucrul  în echipă – a dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate,

 

folosind metode participative È™i consultative atât în activitățile, cât È™i în parteneriatele educative È™i

 

Umanitate È™i respect– a arăta consideraÅ£ie faţă de toÈ›i oamenii, faţă de autorităţi, faţă de elevi ÅŸi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

 

Prezentarea organizaţiei şcolare:

 

   Clădirea ÅŸcolii este construită în anii 1964-1965 este compusă din parter ÅŸi două etaje, având în dotare 18 săli de clasă ÅŸi 3 laboratoare: fizică-chimie, biologie ÅŸi informatică (dotat cu 31 de calculatoare moderne ÅŸi conectate la Internet). Totodată ÅŸcoala are în dotare o bibliotecă cu un număr de peste 15000  volume de cărÅ£i de specialitate ÅŸi de beletristică, o sală de gimnastică, un teren de sport cu nocturna, cabinet medical, spaÅ£ii sanitare renovate. În ÅŸcoală există amenajate: cabinete pentru directori, contabilitate, secretariat ÅŸi o cancelarie.

 

 

Trăsături caracteristice

 

Populaţia şcolară:

 • Număr de elevi: 1084, acest numar fiind în creÅŸtere.
 • Număr de clase: 35 organizate în 4 clase pregătitoare cu un numar de 140 elevi, 16 clase I - IV cu un numar de 512 elevi,  15 clase V - VIII cu un numar de  432 elevi.
 • Mediul de provenienţă: urban.

 

Personalul ÅŸcolii:

 •  Didactic

             -Titulari: 50

             -Suplinitori: 2

 •  Nedidactic: 7
 •  Auxiliar: 6

 •  personalul didactic este calificat în proporÅ£ie de 100 %

 

 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare-cantitativ şi calitativ:

 

 • Rata abandonului ÅŸcolar este de 0 %.
 • Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune este de peste 60 %
 • Ponderea elevilor cu rezultate bune este de peste 20 %
 • Ponderea elevilor cu rezultate bune la concursuri ÅŸi olimpiade ÅŸcolare este de peste 50 %

 

 

 


Galerie foto


Linkuri utile