» Anunturi

25.10.2010

Asociatia Gheorghe Titeica

 

      AsociaÅ£ia „Gheorghe Å¢iÅ£eica" a fost înfiinÅ£ată in anul 2009, în scopul promovării valorilor democratice universale ÅŸi a valorilor culturale tradiÅ£ionale româneÅŸti în spaÅ£iul cultural, economic românesc ÅŸi european.

 

   AsociaÅ£ia îÅŸi propune:

  • CreÅŸterea gradului de autonomie a Åžcolii nr.21 "Gheorghe Å¢iÅ£eica";
  • Crearea unui parteneriat viabil părinÅ£i-cadre didactice în scopul creÅŸterii prestigiului ÅŸcolii prin diverse măsuri administrative ÅŸi sociale;
  • Dezvoltarea relaÅ£iilor de colaborare ÅŸcoală - comunitate;
  • Respectarea ÅŸi valorificarea tradiÅ£iei Åžcolii nr.21 "Gheorghe Å¢iÅ£eica".

 

   Cei care au trecut prin Åžcoala Nr. 21 „ Gheorghe Å¢iÅ£eica" ÅŸi au păstrat o amintire plăcută, dar ÅŸi cei care doresc să-ÅŸi înceapă „aventura cunoaÅŸterii" în ÅŸcoala noastră, pot contribui cu cei 2% din impozitul anual pe salariu (care oricum se vireaza la bugetul de stat), direcÅ£ionându-i către AsociaÅ£ia „Gheorghe Å¢iÅ£eica".

   Consiliul Director al AsociaÅ£iei „Gh. Å¢iÅ£eica" mulÅ£umeÅŸte tuturor celor care au acordat interes, timp ÅŸi bani activităţii noastre. Aceasta s-a materializat anul acesta în strîngerea sumei de 14.000 RON. Banii provin din cei 2% din impozitul anual, contracte de sponsorizare ÅŸi donaÅ£ii.

   Aceste binevenite fonduri vor fi folosite  pentru:

  • acordarea de burse de merit în anul ÅŸcolar 2010-2011 elevilor Åžcolii Nr. 21 „Gh. Å¢iÅ£eica".
  • achiziÅ£ionarea de computere pentru cabinetul de informatică, destinate elevilor.

   MulÅ£umim încă o dată pentru aceste gesturi generoase ÅŸi sperăm să avem în continuare o colaborare la fel de fructuoasă!

   Anexăm în continuare pentru doritori formularul 230 cu privire la destinaÅ£ia sumei reprezentând 2% din impozitul anual pentru anul 2011.

 


Galerie foto


Linkuri utile